Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Aprovació de la modificació de la Relació de llocs de treball (RLT)

eBOU-2798

Exposició de motius:

La modificació de la RLT que es presenta a aprovació del Consell Social en aquesta sessió del dia 13 de juny de 2022 té per objecte donar compliment a la voluntat de l’equip de direcció d’anar actualitzant la RLT com a instrument d’estructuració de l’organització per tal que s’adapti més i millor a la realitat actual i de futur.

En aquest context, una de les necessitats més rellevants és la de fer front a la transformació digital de la Universitat, tant en l’àmbit de la governança com en el de la gestió administrativa. La transformació digital en l’àmbit de la governança passa per la digitalització dels tràmits en tots els camps d’actuació de la Universitat i la revisió de tots els procediments administratius des d’una perspectiva jurídica, normativa i funcional, amb el desenvolupament entre d’altres d’un nou tramitador d’expedients, garantint al màxim una acurada gestió dels mateixos i, en conseqüència, de la Universitat. En aquest sentit, la digitalització ha de comportar també la plena garantia dels preceptes de Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals, la garantia dels drets digitals, així com un avenç significatiu en el desplegament del corporate compliance. Ultra això, la nova Llei Orgànica del Sistema Universitari Espanyol, en les seves darreres fases de revisió, avança el procediment que previsiblement haurà d’aconduir a la revisió dels Estatuts de la Universitat de Girona. Per totes aquestes raons, s’ha considerat oportú dotar la Secretaria General de la figura d’un adjunt a la Secretaria General que, en coordinació amb l’Assessoria Jurídica, doti la a aquella d’una major coneixement i capacitació jurídica i funcional.

D’altra banda son sobradament conegudes les dificultats que assumeix el Servei d’Economia, Patrimoni i Contractació (SEPIC) en l’àmbit de la contractació pública des de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. En els darrers dos anys s’està executant un ampli pla de treball que a mig termini permetrà descongestionar de manera efectiva la secció de contractació del SEPIC i donar sortida al volum d’expedients que s’hi acumulen. Una de les actuacions previstes és la reorganització del propi SEPIC de manera que s’aconsegueixi millorar la prestació de serveis sense, per aquesta actuació, cap increment de costos associat. Així, s’ha fet un canvi en l’organització de les funcions de Patrimoni del Servei, que passen de Contractació a Compres, i és per això que, per tal de reflectir en la RLT aquest canvi efectiu, es proposa una modificació del nom de les places de Cap de Contractació i Patrimoni i de Cap de Compres i Logística.

Finalment es considera igualment necessari revisar els nivells de les categories més baixes del Servei d’Oficina Tècnica i Manteniment (SOTIM) i adaptar-los a les funcions que assumeixen aquests llocs de treball en l’actualitat i al mateix temps equiparar-los a d’altres de la pròpia unitat.

És important senyalar que l’abast del contingut de la proposta actual respon al fet que en paral·lel s’està treballant en un possible acord entre la Gerència i els/les representants dels treballadors i de les treballadores sobre l’anàlisi i revisió de la relació de llocs de treball de la Universitat de Girona pels anys 2022-2024, que ha de permetre dotar-nos en un futur immediat dels criteris i el procediment per a una revisió de la RLT amb una perspectiva general per al conjunt de la Universitat. D’aquesta manera es dona compliment al compromís de l’equip de direcció adoptat en el programa de govern del rector en la línia de “Completar al màxim possible l’estabilització de la plantilla de PAS i actualitzar progressivament l’RLT d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i com a resultat d’haver analitzat i redefinit els objectius de la unitat i d’haver adaptat les fitxes dels llocs de treball per tal que aquests reflecteixin els reptes actuals i de futur”.

Les actuacions de modificació de la RLT proposades són les següents:

Secretaria General i Assessoria jurídica: Amortitzar la plaça Secretari/ària general A1-28A) i crear la figura d’Adjunt/a al/la Secretari/ària General, amb una categoria A1.26, eventual. Aquesta actuació comporta un estalvi brut de 27.777,40 € anuals.

Servei d’Economia, Patrimoni i Contractació: Modificació de la denominació de les places següents:

Cap de Contractació i Patrimoni, per Cap de Contractació.

Cap de Compres i Logística, per Cap de Compres i Patrimoni.

Aquesta actuació no comporta cost econòmic

Servei d’Oficina Tècnica i Manteniment: Requalificació de 2 places: Delineant/a i Tècnic/a de manteniment, de L3-p a L3ny. Aquesta actuació comporta un cost anual total de 2.539,68€.

Després d’haver-ho negociat amb els/les representants dels/les treballadors/es i d’haver-ne informat el Consell de Govern en la sessió núm. 04/2022 de 28 d’abril de 2022;

Marc legal:

En virtut de les funcions que l’art. 7.h) dels Estatuts de la UdG atribueix a la Universitat de Girona pel que fa a l’establiment i modificació de la relació de llocs de treball;

Atès el que disposa l’art. 172 dels Estatuts de la UdG quant a la normativa que és d’aplicació al personal d’administració i serveis de la Universitat;

Ateses les competències atribuïdes al Consell Social, atenent allò disposat a l’art. 174.1 dels mateixos Estatuts.

Per tot el que s’ha exposat, i en virtut del que estableixen l’article 90.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, i l’article 9.3 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social,

S’APROVA per assentiment, 

Primer. La modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT).

Segon.- La modificació de les fitxes dels llocs de Delineant/a Projectista, Tècnic/a de manteniment, Adjunt al secretari o la secretària general, cap de Compres i Patrimoni i cap de Contractació.

 

 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha aprovat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, d'acord a allò que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà  de la seva publicació, d'acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Documents adjunts

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.