Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Concessió de la medalla de la Universitat de Girona al Dr. Sergi Bonet Marull

eBOU-1378

CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA AL DOCTOR SERGI BONET MARULL


Exposició de motius

La Medalla de la Universitat de Girona fou creada per acord de la Junta de Govern de data 13 de març de 1997 (publicat al Butlletí Oficial de la Universitat de Girona març-abril 1997). En aquest mateix acord s’aprovà el reglament que regula la seva concessió.

De conformitat amb el que s’estableix a l’article 1 del referit Reglament, el seu atorgament, amb efectes únicament honorífics, té per finalitat distingir aquelles persones naturals o jurídiques que d’alguna manera s’hagin destacat pels serveis prestats a la Universitat de Girona.

Els serveis prestats a la Universitat de Girona pel doctor Sergi Bonet Marull, rector magnífic de la Universitat de Girona durant el període 2013-2017, són mereixedors d’aquest reconeixement honorífic, que correspon concedir al Consell de Govern a proposta del rector o rectora, conformement amb allò que disposa l’article 3 del reglament de concessió de la Medalla.

És per això, que a la vista dels antecedents exposats i del marc legal aplicable, S'ACORDA:

Primer. Concedir la Medalla de la Universitat de Girona al doctor Sergi Bonet Marull, donada la seva especial dedicació i compromís amb aquesta Universitat.

Segon. Disposar el seu lliurament i la seva inscripció al registre corresponent, així com la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Universitat de Girona.