Seu electrònica de la Universitat de Girona

Resolució del rector, de data 31 de març del 2020, de noves mesures davant la situació de crisi sanitària a causa de la COVID 19 (escenari 5)

eBOU-1837

Veure arxius adjunts.

Documents adjunts