Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Modificació de l’annex 1 de la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits en estudis de grau per al curs 2014/15

eBOU-834

 

MODIFICACIÓ DE L’ANNEX 1 DE LA NORMATIVA DE RECONEIXEMENT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS EN ESTUDIS DE GRAU PER AL CURS 2014/15

 

Exposició de motius:

 

El Consell de Govern de la Universitat de Girona, en sessió núm. 5/09, de 28 de maig de 2009 va aprovar la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits en estudis de grau i modificada pel Consell de Govern en les sessions núm. 8/12, de 20 de desembre de 2012, i 5/2014, de 19 de juny de 2014.

 

L’article 7 de l’esmentada normativa es refereix al reconeixement acadèmic per haver participat en activitats universitàries, entre elles les de representació estudiantil, les quals són recollides en l’annex 1 de la normativa.

 

Atès que l’annex 1 de la normativa no recull, com a representació estudiantil, la participació d’estudiants en el Claustre i en el Consell d’Estudiants

 

Atès que cal incentivar la participació dels estudiants en els òrgans de govern,

 

Atès que la proposta de modificació normativa que es presenta ha estat debatuda i informada favorablement per la Comissió Delegada de Docència i Estudiants, en la seva sessió núm. 7/2015 del dia 16 de desembre de 2015.

 

Atès que correspon al Consell de Govern de la UdG aprovar les normatives que regulen l’activitat acadèmica.

 

Marc legal:

 

Estatuts de la Universitat de Girona, art. 66 (Decret 200/2003, de 26 d’agost, DOGC núm. 3963).

 

 

En virtut de tot allò exposat, S’ACORDA:

 

Aprovar la modificació de l’annex 1 de la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits en estudis de grau, d’acord amb el document adjunt.

 

 

Documents adjunts