Seu electrònica de la Universitat de Girona

Tauler d'anuncis

Exposició Pública de la Tesi Doctoral de la Sra. Elisabet Balló Peña

Us comuniquem que a l’Escola de Doctorat s’ha dipositat la tesi doctoral següent:

Títol: Validesa del Sistema d’Informació pel Desenvolupament de la Investigació a Atenció Primària (SIDIAP) en l'estudi de malalties vasculars i estudi de la efectivitat de les estatines en la reducció de mortalitat i malalties vasculars en la població major de 74 anys

Autoria: Sra. Elisabet Balló Peña

      Direcció:  Dr. Rafel Ramos

Segons el que estableix el procediment excepcional pel dipòsit de tesis doctorals que calgui defensar urgentment, d’aplicació temporal mentre duri la crisi ocasionada pel COVID-19 aprovat pel Consell de Govern de data 30 d’abril de 2020, us anunciem l’exposició pública d’aquesta tesi per un termini de 3 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci i la notícia a la web de l’Escola de Doctorat.

Les tesis seran consultables per a qui acrediti la condició de doctor o doctora a l’Escola de Doctorat.

Exposició Pública de la Tesi Doctoral de la Sr. Mohamed Abdella Mohamed Mohamed Moawad

Us comuniquem que a l’Escola de Doctorat s’ha dipositat la tesi doctoral següent:

Títol: Flexural Behavior of NSM FRP Strengthened Reinforced Concrete Beams under Sustained Loading

Autoria: Sr. Mohamed Abdalla Mohamed Mohamed Moawad

Direcció:  Dr. Lluís Torres Llinàs  / Dra. Marta Baena Muñoz  / Dra. Cristina Barris Peña

Segons el que estableix el procediment excepcional pel dipòsit de tesis doctorals que calgui defensar urgentment, d’aplicació temporal mentre duri la crisi ocasionada pel COVID-19 aprovat pel Consell de Govern de data 30 d’abril de 2020, us anunciem l’exposició pública d’aquesta tesi per un termini de 3 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci i la notícia a la web de l’Escola de Doctorat.

Les tesis seran consultables per a qui acrediti la condició de doctor o doctora a l’Escola de Doctorat.

Publicació criteris de valoració de la plaça amb referència UdG-LE-8051, de Sistemes Dinàmics, de professorat Lector dins el marc del Pla Serra Húnter

Publicació criteris de valoració de la plaça amb referència UdG-LE-8051, de Sistemes Dinàmics, de professorat Lector dins el marc del Pla Serra Húnter

Descarregar document

Anuncis relacionats

27/05/2020 14:00:00
PROMOTORS2019_ resolució continuïtat tramitació

PF-CO-03/19 REACTIVACIÓ DELS TERMINIS DEL PROCÉS SELECTIU PER L'ACCÉS A L'ESCALA TÈCNICA, GRUP A, SUBGRUP A1, TORN RESTRINGIT, PLAÇA D'ADMINISTRADOR/A DE L'ÀREA D'ESTUDIS DE DRET I D'ECONOMIQUES

Reactivació dels terminis del concurs-oposició, proves selectives per a l’accés a l’escala tècnica, grup A, subgrup A1, en torn de promoció interna, i per proveir un lloc de treball d’administrador/a de l’Àrea d’Estudis, amb destinació a l’Àrea d’Estudis de Dret i d’Econòmiques (referència de la convocatòria PF-CO-03/19)

Descarregar document

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Registres 1 a 5 de 208 (42 pàgines)

Esteu segur que voleu cancelar aquest anunci? Informeu-ne el motiu a continuació. Esteu segur que voleu denegar aquest anunci? Informeu-ne el motiu a continuació. Esteu segur que voleu publicar aquest anunci? Voleu realitzar una esmena sobre aquest aquest anunci?