Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Tràmits electrònics

En aquest apartat podeu consultar els tràmits que la Universitat de Girona ofereix de forma electrònica:

  • Tràmits Generals:

Instància Genèrica (Accés a través del servei Vàlid de l'AOC)

Queixa (Accés a través del servei Vàlid de l'AOC)

Suggeriment (Accés a través del servei Vàlid de l'AOC)

 

  • Exercici dels Drets d'Accés, Rectificació, cancel·lació i oposició

Exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Accés a través del servei Vàlid de l'AOC)

 

  • Tràmits acadèmics:

Conformitat amb la proposta de conveni de cooperació educativa (Instrucció) (Accés a través del servei Vàlid de l'AOC)

Dipòsit de la Tesi Doctoral (Accés a través del servei Vàlid de l'AOC)

 

  • Tràmits Econòmics:

Recepció de factures (Accés a través del servei e-FACT de l'AOC)

 

  • Tràmits de RRHH:

Selecció i provisió de llocs de treball:

Borsa Laborals (Accés a través del servei Vàlid de l'AOC)

Borsa Funcionaris (No hi ha cap convocatòria oberta)

Convocatòria de places de Personal Docent i Investigador Contractat (Accés a través del servei Vàlid de l'AOC)

Convocatòria de places de Personal Investigador o Personal d’Administració i Serveis, a càrrec de projectes/convenis/contractes de recerca (Accés a través del servei Vàlid de l'AOC)

Convocatòria de places de Personal d'Administració i Serveis - Funcionari (Accés a través del servei Vàlid de l'AOC)

Convocatòra de places de Personal d'Aministració i Serveis - Laboral (Accés a través del Servei Vàlid de l'AOC)

 

Tràmits administratius de caràcter personal:

Sol·licitud Domiciliació bancària (tràmit intern amb accés a través de La Meva UdG)

Sol·licitud Retenció IRPF (tràmit intern amb accés a través de La Meva UdG)

Sol·licitud Canvi modalitat horària (tràmit intern amb accés a través de La Meva UdG)

Sol·licitud Reducció de jornada (tràmit intern amb accés a través de La Meva UdG)

Sol·licitud d'Incorporació a temps complet (tràmit intern amb accés a través de La Meva UdG)

Sol·licitud de Permís [inclou Permís per naixement de fill] (tràmit intern amb accés a través de La Meva UdG)

Sol·licitud d'Excedència (tràmit intern amb accés a través de La Meva UdG)

Sol·licitud de Llicència (tràmit intern amb accés a través de La Meva UdG)

Sol·licitud de Variació de dades personals (tràmit intern amb accés a través de La Meva UdG)

Sol·licitud Certificat de serveis prestats (tràmit intern amb accés a través de La Meva UdG)

Sol·licitud Participació al programa de teletreball (tràmit intern amb accés a través de La Meva UdG)

Sol·licitud d'Ordre de Servei (tràmit intern amb accés a través de La Meva UdG)

 

  • Eleccions:

Votació electrònica (Accés a través de La Meva UdG)

Consulta cens electoral (Accés a través de La Meva UdG)