Seu electrònica de la Universitat de Girona

Directori d'òrgans, càrrecs i encàrrecs de gestió de la UdG

Àrees Administratives

Nom
AE de Ciències
AE de Ciències de l'Educació
AE de Dret i Econòmiques
AE de Medicina
AE de Turisme
AE de Turisme i Lletres
AE d'Economia
AE d'Infermeria i Medicina
AE Politècnics
Gerència