Seu electrònica de la Universitat de Girona

Eleccions

Aquest és l’espai d’eleccions de la Universitat. En el mateix podràs veure el calendari electoral, accedir als documents del procés electoral, veure els plantejaments de les diferents candidatures i finalment també podràs votar mitjançant la urna virtual el dia assenyalat.

Eleccions Data inici procés Estat del procés
Claustre Universitari (Tots els Sectors) 20/02/2020 Obert
Consell d'Institut de Tecnologia Agroalimentària (INTEA) (sector estudiants) 24/01/2020 Obert
Consell d'Institut d'Informàtica i Aplicacions (sector estudiants) 24/01/2020 Tancat
Consell de Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística (IMAE) (sector PDI no doctor a temps parcial) 24/01/2020 Obert
Consell de Departament de Geografia (sector PDI no doctor a temps parcial) 24/01/2020 Tancat
Consell de Departament de Física (sector PDI no doctor a temps parcial) 24/01/2020 Tancat
Consell de Departament de Filologia i Comunicació (sector PDI no doctor a temps parcial/Estudiants) 24/01/2020 Tancat
Consell de Departament d'Empresa (sector PDI no doctor a temps parcial) 24/01/2020 Obert
Junta de Facultat de Lletres (Professors amb vinculació permanent/Altre Personal Acadèmic/Pas) 24/01/2020 Obert
Junta de Facultat d'Infermeria (Altre Personal Acadèmic/Estudiants/Pas) 24/01/2020 Obert
Junta de Facultat de Dret (Altre Personal Acadèmic/Estudiants/Pas) 24/01/2020 Obert
Junta de Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (COMPLETAR) (Professors amb vinculació permanent/Altre personal acadèmic/Estudiants) 24/01/2020 Obert
Junta de Facultat de Ciències (Professors amb vinculació permanent/Altre Personal Acadèmic/Estudiants/Pas) 24/01/2020 Obert
Director/a de l'Institut de Tecnologia Agroalimentària (INTEA) 24/01/2020 Obert
Director/a de l'Institut d'Informàtica i Aplicacions 24/01/2020 Obert
Director/a del Departament de Geografia 24/01/2020 Obert
Director/a del Departament de Filosofia 24/01/2020 Obert
Director/a del Departament de Ciències Ambientals 24/01/2020 Obert
Degà/Degana de la Facultat de Turisme 24/01/2020 Obert