Seu electrònica de la Universitat de Girona

Eleccions

Aquest és l’espai d’eleccions de la Universitat. En el mateix podràs veure el calendari electoral, accedir als documents del procés electoral, veure els plantejaments de les diferents candidatures i finalment també podràs votar mitjançant la urna virtual el dia assenyalat.

Eleccions Data inici procés Estat del procés
Director/a del Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors 01/10/2019 Obert
Director/a del Departament de Didàctiques Específiques 01/10/2019 Obert
Director/a del Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica 01/10/2019 Obert
Director/a del Departament de Filologia i Comunicació 01/10/2019 Obert
Director/a del Departament de Física 01/10/2019 Obert
Director/a del Departament de Química 01/10/2019 Tancat
Director/a de l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat 01/10/2019 Obert
Junta de l'Escola Politècnica Superior (Professors amb vinculació permanent/Altre personal acadèmic/PAS) 01/10/2019 Obert
Junta de Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (Professors amb vinculació permanent/Altre personal acadèmic/Estudiants/PAS) 01/10/2019 Obert
Junta de Facultat d'Educació i Psicologia (Altre personal acadèmic/Estudiants/PAS) 01/10/2019 Obert
Junta de Facultat de Turisme (Altre personal acadèmic/Estudiants/PAS) 01/10/2019 Obert
Consell de Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors (sector PDI no doctor a temps parcial) 01/10/2019 Tancat
Consell de Departament de Biologia (sector PDI no doctor a temps parcial i sector estudiants) 01/10/2019 Tancat
Consell de Departament d'Economia (sector PDI no doctor a temps parcial) 01/10/2019 Tancat
Consell de Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica (sector PDI no doctor a temps parcial) 01/10/2019 Tancat
Consell de Departament de Filosofia (sector PDI no doctor a temps parcial) 01/10/2019 Tancat
Consell de Departament de Física (sector PDI no doctor a temps parcial) 01/10/2019 Tancat
Consell de Departament de Geografia (sector PDI no doctor a temps parcial i Estudiants) 01/10/2019 Tancat
Consell de Departament d'Història i Història de l'Art (sector PDI no doctor a temps parcial) 01/10/2019 Tancat
Consell d'Institut de Medi Ambient (sector Estudiants) 01/10/2019 Tancat
Consell d'Institut de la Recerca en Visió per Computador i Robòtica (VICOROB) (sector estudiants) 01/10/2019 Obert