Seu electrònica de la Universitat de Girona

Eleccions

Aquest és l’espai d’eleccions de la Universitat. En el mateix podràs veure el calendari electoral, accedir als documents del procés electoral, veure els plantejaments de les diferents candidatures i finalment també podràs votar mitjançant la urna virtual el dia assenyalat.

Eleccions Data inici procés Estat del procés
Director/a del Departament de Pedagogia 15/05/2019 Obert
Consell d'Institut de la Recerca en Visió per Computador i Robòtica (VICOROB) (sector estudiants) 18/03/2019 Tancat
Consell de Departament de Pedagogia (sector Estudiants) 18/03/2019 Tancat
Consell de Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte (sector Estudiants) 18/03/2019 Tancat
Consell de Departament d'Història i Història de l'Art (sector PDI no doctor a temps parcial) 18/03/2019 Tancat
Consell de Departament de Geografia (sector PDI no doctor a temps parcial) 18/03/2019 Tancat
Consell de Departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial (sector Estudiants) 18/03/2019 Tancat
Consell de Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica (sector PDI no doctor a temps parcial) 18/03/2019 Tancat
Consell de Departament d'Economia (sector PDI no doctor a temps parcial) 18/03/2019 Tancat
Consell de Departament de Didàctiques Específiques (sector PDI no doctor a temps parcial) 18/03/2019 Tancat
Consell de Departament de Ciències Ambientals (sector PDI no doctor a temps parcial) 18/03/2019 Tancat
Consell de Departament de Biologia (sector PDI no doctor a temps parcial i sector estudiants) 18/03/2019 Tancat
Director/a d'Institut de Recerca en Turisme (INSETUR) 18/03/2019 Tancat
Director/a de l'Institut de Química Computacional i Catàlisi 18/03/2019 Tancat
Director/a de l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat 18/03/2019 Tancat
Director/a del Departament de Dret Privat 18/03/2019 Tancat