Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Seu electrònica de la Universitat de Girona

Tauler d'anuncis

Informació pública

Us comuniquem que a l’Escola de Doctorat s’ha dipositat la tesi doctoral següent:

Títol: Microbiota as indicator of intestinal health and modulation strategies
Autoria: Sr./Sra. Lia Oliver Galindo
Direcció: Dr./Dra. Librado Jesus Garcia Gil

Segons el que estableix el Text refós de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat de Girona, aprovada pel Consell de Govern de la UdG en la sessió 3/2017, de 31 de març, amb una darrera modificació del Consell de Govern en sessió núm. 4/2021 de 23 de juny, us anunciem l’exposició pública d’aquesta tesi doctoral per un termini de 3 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

Durant aquest període la tesi podrà ser examinada a l’Escola de Doctorat per qui acrediti la condició de doctor, i en el termini de 2 dies hàbils a comptar des de l’endemà de l’últim dia d’exposició pública es podran presentar les consideracions que s’estimin convenients a l’Escola de Doctorat, que les farà arribar a la comissió acadèmica corresponent.

Us comuniquem que a l’Escola de Doctorat s’ha dipositat la tesi doctoral següent:

Títol: Microbiota as indicator of intestinal health and modulation strategies
Autoria: Sr./Sra. Lia Oliver Galindo
Direcció: Dr./Dra. Librado Jesus Garcia Gil

Segons el que estableix el Text refós de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat de Girona, aprovada pel Consell de Govern de la UdG en la sessió 3/2017, de 31 de març, amb una darrera modificació del Consell de Govern en sessió núm. 4/2021 de 23 de juny, us anunciem l’exposició pública d’aquesta tesi doctoral per un termini de 3 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

Durant aquest període la tesi podrà ser examinada a l’Escola de Doctorat per qui acrediti la condició de doctor, i en el termini de 2 dies hàbils a comptar des de l’endemà de l’últim dia d’exposició pública es podran presentar les consideracions que s’estimin convenients a l’Escola de Doctorat, que les farà arribar a la comissió acadèmica corresponent.

Exposició pública de la memòria del màster interuniversitari en Ciència de Dades de Salut/Health Data Science

INICI DEL PROCEDIMENT D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MEMÒRIA DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN CIÈNCIA DE DADES DE SALUT/HEALTH DATA SCIENCE

La Comissió Assessora de Programació d’Estudis, sessió 04/24 de 16 de maig de 2024 va acordar trametre a exposició pública la memòria del màster interuniversitari en Ciència de Dades de Salut/Health Data Science. Es fa avinent que, atès l’acord d’aquesta comissió, aquesta proposta se sotmet a informació pública durant el període comprès entre el 17 de maig i el 28 de juny de 2024, ambdós inclosos.

A aquest efecte la documentació corresponent es posarà a disposició dels òrgans de govern de la Universitat i de la comunitat universitària, en el Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de la Universitat de Girona.

A fi que els òrgans de govern i els membres de la comunitat universitària puguin examinar-ne el contingut i, si escaigués, formular-hi les al·legacions corresponents, aquestes s’han de presentar per escrit a qualsevol de les oficines de Registre de la Universitat o a qualsevol dels altres llocs de presentació que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Exposició pública de la memòria del màster interuniversitari en Filosofies de la Cura

INICI DEL PROCEDIMENT D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MEMÒRIA DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN FILOSOFIES DE LA CURA

La Comissió Assessora de Programació d’Estudis, sessió 04/24 de 16 de maig de 2024 va acordar trametre a exposició pública la memòria del màster interuniversitari en Filosofies de la Cura. Es fa avinent que, atès l’acord d’aquesta comissió, aquesta proposta se sotmet a informació pública durant el període comprès entre el 17 de maig i el 28 de juny de 2024, ambdós inclosos.

A aquest efecte la documentació corresponent es posarà a disposició dels òrgans de govern de la Universitat i de la comunitat universitària, en el Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de la Universitat de Girona.

A fi que els òrgans de govern i els membres de la comunitat universitària puguin examinar-ne el contingut i, si escaigués, formular-hi les al·legacions corresponents, aquestes s’han de presentar per escrit a qualsevol de les oficines de Registre de la Universitat o a qualsevol dels altres llocs de presentació que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Exposició pública de la memòria del màster interuniversitari en Filosofies de la Cura

INICI DEL PROCEDIMENT D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MEMÒRIA DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN FILOSOFIES DE LA CURA

La Comissió Assessora de Programació d’Estudis, sessió 04/24 de 16 de maig de 2024 va acordar trametre a exposició pública la memòria del màster interuniversitari en Filosofies de la Cura. Es fa avinent que, atès l’acord d’aquesta comissió, aquesta proposta se sotmet a informació pública durant el període comprès entre el 17 de maig i el 28 de juny de 2024, ambdós inclosos.

A aquest efecte la documentació corresponent es posarà a disposició dels òrgans de govern de la Universitat i de la comunitat universitària, en el Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de la Universitat de Girona.

A fi que els òrgans de govern i els membres de la comunitat universitària puguin examinar-ne el contingut i, si escaigués, formular-hi les al·legacions corresponents, aquestes s’han de presentar per escrit a qualsevol de les oficines de Registre de la Universitat o a qualsevol dels altres llocs de presentació que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Exposició pública de la memòria del màster interuniversitari en Psicologia de l’Educació (MIPE)

INICI DEL PROCEDIMENT D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MEMÒRIA DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ (MIPE)

La Comissió Assessora de Programació d’Estudis, sessió 04/24 de 16 de maig de 2024 va acordar trametre a exposició pública la memòria del màster interuniversitari en Psicologia de l’Educació (MIPE). Es fa avinent que, atès l’acord d’aquesta comissió, aquesta proposta se sotmet a informació pública durant el període comprès entre el 17 de maig i el 28 de juny de 2024, ambdós inclosos.

A aquest efecte la documentació corresponent es posarà a disposició dels òrgans de govern de la Universitat i de la comunitat universitària, en el Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de la Universitat de Girona.

A fi que els òrgans de govern i els membres de la comunitat universitària puguin examinar-ne el contingut i, si escaigués, formular-hi les al·legacions corresponents, aquestes s’han de presentar per escrit a qualsevol de les oficines de Registre de la Universitat o a qualsevol dels altres llocs de presentació que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Exposició pública de la memòria del màster interuniversitari en Química i Bioquímica Sanitària

INICI DEL PROCEDIMENT D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MEMÒRIA DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN QUÍMICA I BIOQUÍMICA SANITÀRIA

La Comissió Assessora de Programació d’Estudis, sessió 04/24 de 16 de maig de 2024 va acordar trametre a exposició pública la memòria del màster interuniversitari en Química i Bioquímica Sanitària. Es fa avinent que, atès l’acord d’aquesta comissió, aquesta proposta se sotmet a informació pública durant el període comprès entre el 17 de maig i el 28 de juny de 2024, ambdós inclosos.

A aquest efecte la documentació corresponent es posarà a disposició dels òrgans de govern de la Universitat i de la comunitat universitària, en el Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de la Universitat de Girona.

A fi que els òrgans de govern i els membres de la comunitat universitària puguin examinar-ne el contingut i, si escaigués, formular-hi les al·legacions corresponents, aquestes s’han de presentar per escrit a qualsevol de les oficines de Registre de la Universitat o a qualsevol dels altres llocs de presentació que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Exposició pública de la memòria del màster interuniversitari en Treball Social en l'Àmbit Sanitari

INICI DEL PROCEDIMENT D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MEMÒRIA DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN TREBALL SOCIAL EN L'ÀMBIT SANITARI

La Comissió Assessora de Programació d’Estudis, sessió 04/24 de 16 de maig de 2024 va acordar trametre a exposició pública la memòria del màster interuniversitari en Treball Social en l'Àmbit Sanitari. Es fa avinent que, atès l’acord d’aquesta comissió, aquesta proposta se sotmet a informació pública durant el període comprès entre el 17 de maig i el 28 de juny de 2024, ambdós inclosos.

A aquest efecte la documentació corresponent es posarà a disposició dels òrgans de govern de la Universitat i de la comunitat universitària, en el Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de la Universitat de Girona.

A fi que els òrgans de govern i els membres de la comunitat universitària puguin examinar-ne el contingut i, si escaigués, formular-hi les al·legacions corresponents, aquestes s’han de presentar per escrit a qualsevol de les oficines de Registre de la Universitat o a qualsevol dels altres llocs de presentació que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Fem pública la Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses a la Convocatòria de Premis Extraordinaris de Doctorat 2023. 

A partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta llista provisional s’obre un termini de 10 dies hàbils perquè les persones interessades amb sol·licituds no admeses puguin realitzar les esmenes necessàries per a la seva admissió, advertint als interessats que, en cas de no esmenar la seva sol·licitud, se’ls tindrà per desistits d’aquesta convocatòria.

(Esmena: s'adjunta nou document esmenat)

Relació provisional de persones admeses i excloses del procediment PAS-PR-30/24

Resolució del rector, per la qual es resol l’atorgament de dos ajuts a estudiants de batxillerat per a la realització de treballs de recerca, corresponents a la convocatòria dels VIII Ajuts de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar (2024)

 

Convocatòria de participació en l’activitat Working with youth: why and how? Interdisciplinary and international approaches in search of theories and practice of youth work del Màster Interuniversitari Joventut i Societat durant el curs acadèmic 2023-2024

Convocar dos d’ajuts destinats a estudiants que estiguin cursant els seus estudis de batxillerat, per a la realització de treballs de recerca relacionats amb el Patrimoni Natural i Cultural de les Guilleries, especialment els referits a les temàtiques d'aigua i natura, d’acord amb les bases reguladores adjuntes a la present resolució de convocatòria.

Termini: 19/2/2024 (inclòs)

Esteu segur que voleu cancelar aquest anunci? Informeu-ne el motiu a continuació. Esteu segur que voleu denegar aquest anunci? Informeu-ne el motiu a continuació. Esteu segur que voleu publicar aquest anunci? Voleu realitzar una esmena sobre aquest aquest anunci?

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.