Seu electrònica de la Universitat de Girona

Tauler d'anuncis

PF-CO-01/19 CONVOCATÒRIA DE PROCÉS SELECTIU PER A L'INGRÉS A L'ESCALA AUXILIAR DE SERVEIS, AGRUPACIONS PROFESSIONALS, GRUP E, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ

Es publica "Resolució del rector de la Universitat de Girona,  de 28 de novembre de 2019,  per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés a l’escala auxiliar de serveis, agrupacions professionals, grup E, pel sistema de concurs oposició (referència de la convocatòria PF-CO-01/19)"

Publicació: DOGC núm. 8022, de data 12/12/2019.

 

    

Descarregar document

PF-CO-01/19 BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE PROCÉS SELECTIU PER A L'INGRÉS A L'ESCALA AUXILIAR DE SERVEIS, AGRUPACIONS PROFESSIONALS, GRUP E, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ

Es publica les bases del procés selectiu per a l'ingrés a l'escala auxiliar de serveis, agrupacions professionals, grup E, pel sistema de concurs oposició (referència de la convocatòria PF-CO-01/19).

Descarregar document

Publicació criteris de valoració de la plaça amb referència UdG-LE-7118, de Turisme, de professorat Lector dins el marc del Pla Serra Húnter

Publicació dels criteris de valoració de la plaça amb referència UdG-LE-7118, de Turisme, de professorat Lector dins el marc del Pla Serra Húnter

Descarregar document

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Registres 1 a 5 de 324 (65 pàgines)

Esteu segur que voleu cancelar aquest anunci? Informeu-ne el motiu a continuació. Esteu segur que voleu denegar aquest anunci? Informeu-ne el motiu a continuació. Esteu segur que voleu publicar aquest anunci? Voleu realitzar una esmena sobre aquest aquest anunci?