Seu electrònica de la Universitat de Girona

Taulell d'anuncis

RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE DATA 15 DE FEBRER DE 2019, PER LA QUAL ES RESOL L’ADMISSIÓ I ATORGAMENT D’AJUTS PER A LA MOBILITAT D’ESTUDIANTS PER PRÀCTIQUES ERASMUS+ FOR TRAINEESHIPS 2018-2019 (SMP)

RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE DATA 15 DE FEBRER DE 2019, PER LA QUAL ES RESOL L’ADMISSIÓ I ATORGAMENT D’AJUTS PER A LA MOBILITAT D’ESTUDIANTS PER PRÀCTIQUES ERASMUS+ FOR TRAINEESHIPS 2018-2019, EN EL MARC DEL PROGRAMA ERASMUS+ KA103 DE LA COMISSIÓ EUROPEA

Descarregar document

Convocatòria de personal investigador/a en formació (conveni PDI) amb referència INV282_2019 (INSTITUT D’INFORMÀTICA I APLICACIONS)

Resolució del Rector de la Universitat de Girona, de 15/02/2019, de convocatòria de procés selectiu per a la contractació temporal de personal docent investigador per a la realització de tasques d’investigació, a càrrec de projectes de recerca i transferència i contractes o convenis (referència INV282_2019)

Termini de presentació de sol·licituds fins el 22/02/2019, inclòs.

Descarregar document

EXPOSICIÓ PÚBLICA DE MÀSTERS PROPIS

INICI DEL PROCEDIMENT D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE MÀSTERS PROPIS

La Comissió de Programació d’Estudis, sessió 01/19 de 14 de febrer de 2019 va acordar trametre a exposició pública

Máster en Comunicación y Relaciones Públicas en Empresas Turísticas per al curs 2019-20 (1a fase)

 

Es fa avinent que, atès l’acord d’aquesta comissió, se sotmet a informació pública durant el període comprès entre el 15 de febrer i el 28 de març de 2019, ambdós inclosos.

 

A aquest efecte la documentació corresponent es posarà a disposició dels òrgans de govern de la Universitat i de la comunitat universitària, en el lloc Taulell de la Seu Electrònica de la Universitat de Girona.

 

A fi que els òrgans de govern i els membres de la comunitat universitària puguin examinar-ne el contingut i, si escaigués, formular-hi les al•legacions corresponents, aquestes s’han de presentar per escrit a qualsevol de les oficines de Registre de la Universitat o a qualsevol dels altres llocs de presentació que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

 

Descarregar document

EXPOSICIÓ PÚBLICA DE MÀSTERS PROPIS

INICI DEL PROCEDIMENT D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE MÀSTERS PROPIS

La Comissió de Programació d’Estudis, sessió 01/19 de 14 de febrer de 2019 va acordar trametre a exposició pública

Màster en Direcció Avançada de Plantes Industrials per al curs 2019-20 (1a fase)

 

Es fa avinent que, atès l’acord d’aquesta comissió, se sotmet a informació pública durant el període comprès entre el 15 de febrer i el 28 de març de 2019, ambdós inclosos.

 

A aquest efecte la documentació corresponent es posarà a disposició dels òrgans de govern de la Universitat i de la comunitat universitària, en el lloc Taulell de la Seu Electrònica de la Universitat de Girona.

 

A fi que els òrgans de govern i els membres de la comunitat universitària puguin examinar-ne el contingut i, si escaigués, formular-hi les al•legacions corresponents, aquestes s’han de presentar per escrit a qualsevol de les oficines de Registre de la Universitat o a qualsevol dels altres llocs de presentació que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

 

Descarregar document

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Registres 1 a 5 de 289 (58 pàgines)

Esteu segur que voleu cancelar aquest anunci? Informeu-ne el motiu a continuació. Esteu segur que voleu denegar aquest anunci? Informeu-ne el motiu a continuació. Esteu segur que voleu publicar aquest anunci? Voleu realitzar una esmena sobre aquest aquest anunci?