Seu electrònica de la Universitat de Girona

Tauler d'anuncis

PF-CO-04/20- LLISTA PROVISIONAL DE VALORACIÓ DE LA PROVA DE CONEIXEMENTS I ENTREVISTA I PROPOSTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓ DEL CONCURS INTERN PLAÇA: CAP DE LA SECRETARIA ACADÈMICA DE L' AE TÈCNICS

Es publica la llista provisional de valoració de la prova de coneixements i de l'entrevista i la proposta de resolució del concurs intern de carrera professional pel sistema de mèrits per a la provisió del lloc de treball de cap de la Secretaria Acadèmica, amb destinació a l’Àrea d’Estudis Tècnics (convocatòria  de provisió núm. CIFCP- 04/20).

Descarregar document

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Registres 1 a 5 de 380 (76 pàgines)

Esteu segur que voleu cancelar aquest anunci? Informeu-ne el motiu a continuació. Esteu segur que voleu denegar aquest anunci? Informeu-ne el motiu a continuació. Esteu segur que voleu publicar aquest anunci? Voleu realitzar una esmena sobre aquest aquest anunci?