Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Validació de documents en paper mitjançant Codi Segur de Verificació (CSV)

Aquest servei permet contrastar l'autenticitat de còpies en paper de documents administratius electrònics emesos per la Universitat de Girona.

Quan la persona a qui s’ha expedit un document electrònic l’imprimeix per presentar-lo en una administració, aquesta pot garantir la integritat i autenticitat del document mitjançant el CSV.

El CSV o codi segur de verificació és un conjunt de dígits inclòs a cada document i constitueix una referència unívoca que permet verificar la seva autenticitat i descarregar-lo en format electrònic (PDF), amb les signatures electròniques corresponents.

Per verificar i/o descarregar el document que voleu contrastar, localitzeu el codi CSV, introduïu-lo a les caselles següents i polseu el botó “Obtenir el document”.

Més informació sobre les signatures del document.

Si experimenteu incidències a l’hora de verificar documents, adreceu-vos al Servei de Certificació Digital de la UdG (a/e: eadministracio@udg.edu, tel. 972 41 97 63).

Aquest servei s’ofereix d’acord amb l’article 30.5 de la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics: “Les còpies realitzades en suport paper de documents públics administratius emesos per mitjans electrònics i signats electrònicament tenen la consideració de còpies autèntiques sempre que incloguin la impressió d’un codi generat electrònicament o altres sistemes de verificació que permetin contrastar-ne l’autenticitat mitjançant l’accés als arxius electrònics de l’Administració pública, òrgan o entitat emissora”.