Seu electrònica de la Universitat de Girona

Segells electrònics emprats

D'acord amb l'article 18.3 de la llei 11/2007 (LAECSP) la seu ha de contenir la relació dels segells d'òrgan emprats en els procediments que s’efectuïn mitjançant actuació administrativa automatitzada.

Actualment la Universitat de Girona utilitza els següents segells d'òrgan: 

 

RELACIÓ DE SEGELLS D'ÒRGAN EMPRATS PER LA UdG

Identificació del certificat de segell electrònic Procediment o tràmit

Segell Electrònic Deganat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

 

Prestador: Agència Catalana de Certificació

Signatura automatitzada d'actes acadèmiques

Segell Electrònic Deganat de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

Prestador: Agència Catalana de Certificació

Signatura automatitzada d'actes acadèmiques

Segell Electrònic Deganat de la Facultat de Medicina

Prestador: Agència Catalana de Certificació

Signatura automatitzada d'actes acadèmiques

Segell Electrònic Deganat de la Facultat de Ciències

Prestador: Agència Catalana de Certificació

Signatura automatitzada d'actes acadèmiques

Segell Electrònic Deganat de la Facultat de Dret

Prestador: Agència Catalana de Certificació

Signatura automatitzada d'actes acadèmiques

Segell Electrònic Direcció de l'Escola Politècnica Superior

Prestador: Agència Catalana de Certificació

Signatura automatitzada d'actes acadèmiques

Segell Electrònic Deganat de la Facultat d'Infermeria

Prestador: Agència Catalana de Certificació

Signatura automatitzada d'actes acadèmiques

Segell Electrònic Deganat de la Facultat de Lletres

Prestador: Agència Catalana de Certificació

Signatura automatitzada d'actes acadèmiques

Segell Electrònic Deganat de la Facultat de Turisme

Prestador: Agència Catalana de Certificació

Signatura automatitzada d'actes acadèmiques

Segell Electrònic Registre

Prestador: Agència Catalana de Certificació

Signatura del comprovant de presentació de documentació al registre telemàtic de la Universitat de Girona.

Segell Electrònic Servei de Recursos Humans

Prestador: Agència Catalana de Certificació

Signatura automatitzada comunicacions del Servei de Recursos Humans
 

Segell Electrònic Gerència

Prestador: Agència Catalana de Certificació

 
Signatura automatitzada comunicacions del Servei de Recursos Humans
Segell Electrònic Serveis d'Administració Electrònica

Prestador: Consorci Administració Oberta de Catalunya
 Identificació serveis d'interoperabilitat
Segell Electrònic Aplicació de Gestió de Gestió Documental i Arxiu. Signatura

Prestador: Agència Catalana de Certificació
 Signatura aplicatiu de Gestió Documental i Arxiu
Segell Electrònic Aplicació de Gestió de Gestió Documental i Arxiu. Autenticació

Prestador: Agència Catalana de Certificació
 Identificació aplicatiu de Gestió Documental i Arxiu
Segell Electrònic Secretaria Acadèmica de l'Àrea d'Estudis Tècnics

Prestador: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Signatura automatitzada de certificats
Segell Electrònic Secretaria Acadèmica de l'Àrea d'Estudis d'Educació i Psicologia

Prestador: Consorci Administració Oberta de Catalunya
 Signatura automatitzada de certificats
Segell Electrònic Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants

Prestador: Consorci Administració Oberta de Catalunya
 Signatura automatitzada de certificats
Segell Electrònic Secretaria Acadèmica de l'Àrea d'Estudis de Dret i Econòmiques

Prestador: Consorci Administració Oberta de Catalunya
 Signatura automatitzada de certificats
Segell Electrònic Secretaria Acadèmica de l'Àrea d'Estudis de Ciències

Prestador: Consorci Administració Oberta de Catalunya
 Signatura automatitzada de certificats
Segell Electrònic Secretaria Acadèmica de l'Àrea d'Estudis de la Salut

Prestador: Consorci Administració Oberta de Catalunya
 Signatura automatitzada de certificats
Segell Electrònic Secretaria Acadèmica de l'Àrea d'Estudis de Lletres i de Turisme

Prestador: Consorci Administració Oberta de Catalunya
 Signatura automatitzada de certificats
Segell Electrònic GAUSNET

Prestador: Agència Catalana de Certificació
 Signatura automatitzada de certificats
Segell Electrònic votelectronic.udg.edu

Prestador: Agència Catalana de Certificació
 Autentificació a la plataforma de vot electrònic
Segell Electrònic seu.udg.edu

Prestador: Agència Catalana de Certificació
 Autentificació Seu electrònica de la Universitat de Girona
 Segell Electrònic Secretaria General

Prestador: Agència Catalana de Certificació
 Signatura automatitzada de certificats

 

 

 

Actualitzat: 29 de juliol de 2016